تابلوخوانی و بازارخوانی بورس

مجموعه: بورس

1- معرفی شاخص های بورس و تحلیل هر یک از آنها

2- امکانات سایت TSETMC و نحوه استفاده از آنها

3- تحلیل حجم و ارزش معاملات در نمادهای بورسی

4- تحلیل خرید و فروش حقیقی- حقوقی های بازار

5- تشخیص ورود-خروج نقدینگی به بازار و تک سهم های بازار

6- تکنیک های فیلتر نویسی و ایجاد دیده بان شخصی در TSETMC

7-راه های دریافت داده ها و آمارهای کلیدی سایتTSETMC    

8-معرفی افزونه های کلیدی قابل استفاده برای تحلیلگران بنیادی در سایت   TSETMC

9-معرفی برخی از مهمترین سایت های ارائه کننده اطلاعات تاریخی TSETMC

10-سایر سرفصل های کاربردی و مفید در خصوص بازارخوانی و تابلوخوانی

11-بدست آوردن حدودی اصلاح شاخص ها براساس تابلوخوانی

12-پاسخ به این سوال که بازیگردان سهم حقوقی باشد بهتر است یا حقیقی؟

13-نکاتی راجب شناخت حقوقی های برتر بازار سرمایه

14-بررسی کامل چند فیلتر کاربردی و چگونه گرفتن سیگنال از آنها و سپس بررسی تکنیکال آن سهم ها

15-نحوه نوشتن چند فیلتر کاربردی و ساده و سپس قرار دادن آنها در دیدبان سایت مدیریت فناوری بورس ایران

16-پاسخ به این سوال که چگونه می توان از حجم معاملات سیگنال گرفت، آیا حجم معاملات اتمام روند را می رساند یا شروع روند را؟

 

درخواست ثبت نام