MBA فـــرهنگ و رسانه

مجموعه: MBA

یکی از زمینه های بارز توسعه آموزش مدیریت ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی یا مدیریت کسب و کار (MBA) در کشورهای مختلف جهان است. این رشته به سرعت نخست در آمریکا و کشورهای صنعتی و سپس در کشورهای در حال توسعه موفق، گسترش یافته است.

MBA که مخفف Master of Business Administration   است؛ به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمان های اقتصادی و اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است و این رشته تنها مدیریت بازرگانی نیست. از آنجا که در ایران آموزش مدیریت به سه شاخه اصلی بازرگانی، صنعتی و دولتی تقسیم می شود برای اکثر متقاضیان این گمان پیش می آید که MBA تنها در برگیرنده مباحث مدیریت بازرگانی است و به طور مثال برای مدیریت صنعتی باید به سراغ رشته دیگری رفت در حالی که این تصور کاملا اشتباه است.

MBA مدیریت تجارت (Business) است و تجارت کلیه عملیاتی که از تولید تا فروش و خدمات پس از فروش کالا یا خدمات را شامل می شود و به صورت مکرر اتفاق می افتد. برای رشته MBA حدود 30 گرایش مختلف در کشورهای مختلف تعریف شده است.

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی و مخصوصا فارغ التحصیلان دوره های فنی و مهندسی وارد این دوره شده و در یک آموزش فشرده و پرکار به فراگیری دانش و فنون مدیریت می پردازند. ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت در دوره کارشناسی ارشد، از فارغ التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و مؤثری می سازد که در افزایش کارآیی و رشد سازمان های اقتصادی و اجتماعی تاثیر بسزایی دارند و به خاطر کسب همین توانایی هاست که در سه دهه اخیر دوره های MBA در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و تنها در کشور آمریکا حدود ۷۰۰ موسسه آموزش عالی دوره MBA  ارائه می دهند.

اگر می خواهید خود را قانع کنید که چرا باید MBA را انتخاب کنید، کار دشواری نخواهید داشت. جایگاه MBA  در دنیای امروز امکان ادامه تحصیل در برترین دانشگاههای داخل و خارج را در اختیار شما قرار خواهد داد. در صورتی که زمینه شغلی مدنظر شما باشد، با توجه به اینکه این رشته بسیار نوپاست و با استقبال شدید سازمان ها نیز مواجه شده است می توان بازار کار بکر و دست نخورده ای برای آن در نظر داشت، هرچند در آمریکا علیرغم سابقه ۸۰ ساله، هنوز بازار کار بسیار وسیعی در اختیار فارغ التحصیلان قرار دارد.

در ایران نیز آمارهای فعلی نشان از تضمین شغل در آینده دارد. MBA  قابلیت های شما را ورای تخصصی که اکنون دارید توسعه خواهد داد و شما را به شخصی مبدل خواهد کرد که هیچ سازمانی قادرنخواهد بود به راحتی از روی تخصص شما عبور کند.
این نکته که قادر هستید MBA را به عنوان رشته دوم همراه با رشته اصلی خود امتحان دهید نیز قابل توجه است. هرچند MBA ارزشی ورای رشته های تخصصی و فنی در دنیای امروز دارد.

شرایط پذیرش mba:

 مدرک کارشناسی یا داشتن سابقه شغلی معتبر

 مخاطبین دوره:

 کلیه افراد فعال در سطوح مختلف مدیریتی در سازمان ها و شرکت ها

صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مختلف

کلیه افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار و استارت آپ را دارند.

 گواهینامه پایان دوره:

گواهینامه دوره حاضر براساس مجوز ماده 12 بخشنامه اجرایی شماره 1558505 مورخ 18/09/1396 سازمان اداری استخدامی کشور در اجرای تبصره ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای توانمندسازی کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی مطابق قرارداد شماره 764/96/90 مورخ 12/10/1396  تائید واحد الکترونیکی و آموزشهای آزاد تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی توسط مجری آزمون مطابق نمونه زیر دارای هولوگرام و قابلیت استعلام صادر می گردد.. این گواهینامه ها همانند سایر گواهینامه های معتبر آزاد تخصصی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری  قابلیت ترجمه و بهره‌برداری بین المللی را نیز داراست‌.

قابل ذکر است این گواهینامه ها بعنوان مقطع رسمی تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) نمی باشد.

گرایش فرهنگ و رسانه

در هزارة جدید این واقعیت به خوبی پذیرفته شده است که  ”فرهنگ ” در تمامی عرصه هاي زندگی بشري اهمیت محوري دارد. فرهنگ حتی در بطن موضوعات اقتصادي هم وارد شده و جایگاه محوري یافته است و این بدین معنی است که سرنوشت کشورها با تحولات فرهنگ در سطح ملی و فراملی پیوند خورده است. از طرف دیگر، نگاه به فرهنگ، به منزلۀ یکی از زمینههاي اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی براي تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، سبب شده است که حکومت ها در سراسر دنیا به موضوع فرهنگ و مفاهیمی همچون سیاست فرهنگی و سیاست گذاري فرهنگی در قرن اخیر توجه ویژه اي داشته باشند .با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور تأثیر فعال دولت در حوزة فرهنگ، مدل هایی براي سیاست گذاري و مدیریت سیاست فرهنگی ارائه و از آن استفاده شده است.

در کشور ما در شرایط فعلی، اکثریت افرادي که در مراکز فرهنگی مشغول به فعالیت میباشند از پیشینه علمی لازم برخوردار نمیباشند و مدیریت سنتی و غیرعلمی موجب بروز مشکلات و تحمیل هزینههاي غیرلازم به جامعه میگردد. بنابراین تربیت مدیرانی که بتوانند با رویکرد تحولگرا و توسعه یافته فعالیتهاي فرهنگی و اجتماعی را به شیوه علمی و روزآمد اجرا نمایند یک ضرورت انکار ناپذیر است. .

مهمترین اهداف دوره مدیریت فرهنگ و رسانه:

 • تامین و تربیت نیروي انسانی متخصص در مدیریت امور فرهنگی براي سازمانها و نهادها
 • فراگیري و تقویت دانش و مهارتهاي علمی مدیران و فعالان فرهنگی با جدیدترین استانداردها
 • توسعه وتوانمندسازی نسل جدید رهبران تغییر درحوزه فرهنگ و رسانه
 • تحلیل وارزیابی سیاست هاي فرهنگی کشور در چهار دهه اخیر
 • ارتقاي مهارت هاي سیاست پژوهی و تحلیل خط مشی در حوزه مسائل فرهنگی و رسانه اي
 • انتقال تجربیات مدیران ارشدفرهنگی و رسانه اي کشور به نسل جدید فعالین فرهنگی- رسانه اي
 • توانمندسازي و تربیت نسل جدید کنش گران فرهنگی و رسانه اي
 • تربیت نیروي انسانی و مدیران آگاه و آشنا به متدها و مبانی جنگ نرم فرهنگی ، رسانه اي و سایبري

 مهارتهایی که می آموزید:

 مهارتهای پایه:

 • اصول سازمان ومدیریت،
 • اقتصادروانشناسی 
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت بازاریابی وفروش 
 • مدیریت استراتژیک کاربردی
 • مدیریت منابع انسانی
 • اصول وفنون مذاکره تجاری
 • مدیریت تحول سازمانی
 • مدیریت دانش و فناوری 
 • مدلهای ذهنی مدیران موفق 
 • مسائل روز مدیریت

مهارتهای تخصصی:

 • اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨگی
 • ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 • ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
 • ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 • ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 • اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آن 
 • دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻟﮕﻮي 
 • ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 

درخواست ثبت نام