دوره آموزشی آشنایی با مبانی کاربردی حقوقی و نحوه پیگیری شکایات مربوط به «جرایم فضای مجازی» با تکیه بر رویه قضایی

اساتید دوره:

جناب آقای دکتر جاویدنیا (معاون محترم دادگستری کل استان تهران در امور فضای مجازی)

جناب آقای حقدادی (جانشین محترم دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد مقدس)

جناب آقای مهندس امیری (مدیریت محترم فنی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور)

 

با مدرک رسمی دانشگاهی

 

تخفیف ویژه جهت دانشجویان

 

ثبت نام: ۰۹۱۲۰۲۶۷۱۰۱