پلنهای کلاس آنلاین ساعتی کارآد


ساده
سفارشی
توافقی
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تعداد کاربر مطابق با نیاز شما

ساعت دلخواه

پشتیبانی کامل

ساده
طلائی
45000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 40 کاربر همزمان

2 ساعت وبینار

پشتیانی محدود

ساده
نقره ای
15000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 20 کاربر همزمان

2 ساعت وبینار

پشتیبانی محدود

ساده
برنزی
5000 تومان
مشخصات

آدرس اینترنتی سرور کارآد

تا 7 نفر همزمان

2 ساعت وبینار

پشتیبانی محدود