پلنهای کلاس آنلاین ماهانه کارآد


ساده
سفارشی
بر حسب سفارش
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تعداد کاربر دلخواه

فضای اختصاصی دلخواه

پهنای باند نامحدود

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک ماه

پشتیبانی کامل

ساده
طلائی
1500000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 200 کاربر همزمان

1 ترابایت فضای اختصاصی

1 ترابایت پهنای باند

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک ماه

پشتیبانی کامل

ساده
نقره ای
900000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 110 کاربر همزمان

200 گیگا بایت فضای اختصاصی

200 گیگا بایت پهنای باند

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک ماه

پشتیبانی کامل

ساده
برنزی
700000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 50 کاربر همزمان

100 گیگا بایت فضای اختصاصی

100 گیگا بایت پهنای باند

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک ماه

پشتیبانی کامل