پلنهای کلاس آنلاین سالانه کارآد


ساده
سفارشی
بر حسب سفارش
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تعداد کاربر دلخواه

فضای اختصاصی مورد نیاز

پهنای باند نامحدود

امکانات آموزش الکترونیکی

بازپخش ضبط کلاس تا یک سال

پشتیبانی کامل

مدیریت کاربران

ساده
طلائی
17750000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 250 کاربر همزمان

1 ترابایت فضای اختصاصی

پهنای باند نامحدود

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک سال

پشتیبانی کامل

مدیریت کاربران

ساده
نقره ای
9500000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 110 کاربر همزمان

200 گیگا بایت فضای اختصاصی

200 گیگا بایت پهنای باند

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک سال

پشتیبانی کامل

مدیریت کاربران

ساده
برنزی
7800000 تومان
مشخصات

آدرس اختصاصی شما

تا 50 کاربر همزمان

100 گیگا بایت فضای اختصاصی

100 گیگا بایت پهنای باند

ضبط کلاس آنلاین

بازپخش ضبط کلاس تا یک سال

پشتیبانی کامل

مدیریت کاربران